top of page

Białoruś

Śladami Wielkich Polaków i Rodów Magnackich

Od Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej do Czesława Niemena

oraz od Radziwiłłów do Tadeusza Kościuszki

Program

1 dzień

zbiórka  w wyznaczonym miejscu

przejazd na granicę polsko-Białoruską  w  Brześciu.

przekroczenie granicy.

Przejazd do Kosowa Poleskiego (mereczowszczyzna miejsce urodzenia TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ZWIEDZENIE MUZEUM T.KOŚCIUSZKI. W miasteczku Kosowo Poleskie, znajduje się folwark Mereczowszczyzna. To właśnie tam 4 lutego 1746 roku urodził się Tadeusz Kościuszko.W pierwszej połowie XVIII wieku dwór był własnością Sapiehów. W 1733 roku Mereczowszczyznę objął w zastaw Ludwik Kościuszko. Po jego śmierci, w 1764 roku, matka Tadeusza Kościuszki sprzedała ją właścicielowi Kosowa i wraz z synem przeprowadziła się do Siechnowicz – rodowego majątku. W 1821 roku Kosowo Poleskie zostało własnością Wojciecha Pusłowskiego, marszałka szlachty powiatu     Słonimskiego, który rozpoczął restaurację siedziby Kościuszków. Odnowa folwarku została zakończona w 1857 roku. W 1942 roku, dwór został całkowicie zniszczony przez radzieckich partyzantów. W 1996 roku w Stanach Zjednoczonych powołano Komitet Odbudowy Domu Rodzinnego Kościuszki.Rekonstrukcji dworu dokonywano na podstawie XIX wiecznych obrazów Napoleona Ordy i Michała Kuleszy. Prace zostały zakończone we wrześniu 2004 roku.

przejazd do sanatorium - hotel w Krasnym Siole

obiadokolacja

dla chętnych basen w 2 grupach po 15 osób

 

2 dzień

Śniadanie

wycieczka NOWOGRÓDEK - WASILISZKI, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem, w programie

zwiedzanie:   

MUZEUM ADAMA MICKIEWICZA;

Muzeum Adamia Mickiewicza zostało zbudowane w 2 poł. XIX wieku na miejscu spalonej siedziby rodziny Mickiewiczów z XVIII wieku. Przy odbudowie zachowano kształt poprzedniego budynku. W tym miejscu spędził poeta młodość. Wnętrze ma charakter szlacheckiego dworu z przełomu XVIII i XIX w. W sześciu pokojach, które można zwiedzać, znajdują się meble z epoki.Zobaczymy jadalnię, sypialnię matki, pokój chłopców, gabinet ojca i pokój gościnny. Zwiedzanie kościoła Farnego tzw. Fary Witoldowej. Kościół pod wezwaniem  Przemienienia Pańskiego to miejsce chrztu Adama Mickiewicza. Został zbudowany w latach 1719-1723. W bocznej kaplicy znajduje się uwieczniony przez Mickiewicza w inwokacji do Pana Tadeusza cudowny obraz Matki Boskiej Nowogródzkiej.

Zamek był pierwszą stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1766 r. warowny zamek był otoczony murem z trzema bastionami.

Przejazd do WASILISZEK –  Zwiedzanie MUZEUM CZ. NIEMENA w jego domu rodzinnym. W domu Wydrzyckich znajdują się pamiątki poświęcone muzykowi.

powrót i obiadokolacja

dla chętnych basen

Lub (dla wersji poniżej dopłata 100 zł / os.)

3 dzień

Śniadanie

Przejazd do MIRA.

Zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku z przewodnikiem.

Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi, który został zaliczony do zabytków  kultury światowej przez UNESCO.  Budowę zamku rozpoczął na przełomie XV i XVI w. w stylu gotyckim starosta brzeski i kowieński Jerzy Illinicz. Około 1568 mirski zamek na mocy testamentu wnuka Jerzego Illinicza przeszedł w ręce książąt Radziwiłłów, którzy      

przebudowali go w stylu renesansowym..

przejazd do NIEŚWIEŻA– rezydencji rodu Radziwiłłów.

Zwiedzanie  komnat pałacowych oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kościele p.w. Bożego Ciała, w  kryptach grobowych,  pochowani są członkowie rodu Radziwiłłów.

powrót do Krasnego Sioła

Obiadokolacja.

3 dzień

śniadanie

Bohatyrowicze - Grodno –

odwiedzenie GROBU CECYLII  i JANA BOHATYROWICZÓW oraz  MOGIŁY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH.

Historia rodu Bohatyrowiczów pochodzi z XVI wieku, kiedy to nad Niemen przybyła z Polski para młodych ludzi, Jan i Cecylia. Byli bardzo tajemniczy i nie chcieli wyjawić swych prawdziwych nazwisk ani pochodzenia, ale ich sposób bycia wskazywał, iż wywodzą się z różnych stanów. Nadniemeńska puszcza urzekła ich swoim pięknem i dała im schronienie, którego szukali. Przez wiele tygodni Jan mozolnie karczował las. .Cecylia wspierała go, przygotowywała posiłki, a wieczorami umilała mu czas grą na harfie i śpiewem. Wkrótce dzięki uporowi Jana i ciężkiej pracy zdołali zamienić połać dzikiej puszczy w żyzne pole, na którym zaczęli uprawiać rośliny. . Z biegiem lat na świat przyszło sześć córek i sześciu synów. Na miejscu dzikiej puszczy powstała piękna i bogata miejscowość. 
Minęło osiemdziesiąt lat od dnia, w którym Jan i Cecylia przybyli nad Niemen. Wieść o ich osiągnięciach dotarła do króla Zygmunta Augusta, który polował w lasach krzyszyńskich. Zygmunt August docenił ich zasługi dla kraju i nadał im szlachectwo oraz imię Bohatyrowiczów, zwracając się do Jana takimi słowami: żeś był bohatyrem mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i srogim zwierzętom odebrał, przeto dzieciom twoim, wnukom i prawnukom aż do najdalszych pokoleń i samego wygaśnięcia rodu twego nadaję nazwisko od bohatyrstwa twego wywiedzione

Po śmierci założycieli rodu dzieci pochowały ich pod starym dębem i postawiły nad mogiłą krzyż, który szczególną troską otaczały kolejne pokolenia Bohatyrowiczów.

 

przejazd do  GRODNA,

zwiedzanie GRODNA  z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

MUZEUM, POMNIK I GRÓB E.ORZESZKOWEJ

Przy ul. Orzeszkowej w Grodnie,  nad rzeczką Horodniczanką,  znajduje się MUZEUM  i pomnik Elizy Orzeszkowej.

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Ogrodzie Miejskim nastąpiło 20 października 1929 r.. Miejsce jest objęte opieką służb komunalnych miasta Grodna oraz polskich organizacji społecznych.

Grób Elizy Orzeszkowej znajduje się na Cmentarzu Pobernardyńskim po prawej stronie od wejścia.

DOLNY I GÓRNY ZAMEK STEFANA  BATOREGO to kolejna atrakcja, którą warto zobaczyć w Grodnie. Stefan Batory w latach 1576-1582 uczynił z zamku swoją główną rezydencję. Król Stefan Batory zmarł na zamku w Grodnie 12 grudnia w 1586 roku. Zamek wielokrotnie popadał w ruinę, następnie był remontowany. W XX wieku Stary Zamek został przystosowany do pełnienia funkcji muzealnych.

NOWY ZAMEK  został wybudowany w latach 1734-1751 jako letnia rezydencja królów Polski. W jednej części pałacu znajdowały się pokoje królewskie, a w drugiej – sale przeznaczone na potrzeby obrad sejmu. Na potrzeby sejmu na dziedzińcu wybudowano też w  1726 roku specjalny budynek. Po 1750 roku wzniesiono kaplicę krytą kopułą oraz zachowaną bramę wjazdową. W czasach rozbiorów Rosjanie zamienili pałac w szpital i koszary. W roku 1941 budynek został zniszczony w wyniku działań wojennych. Odbudowano go po roku 1952 w stylu socrealistycznym.

KOŚCIÓŁ  FARNY pw. Św. Franciszka Ksawerego. Fundatorem kościoła był król Stefan Batory, który u schyłku swego życia sprowadził jezuitów do Grodna. Katedra św. Franciszka Ksawerego jest jedną z największych barokowych świątyń na terenach dawnej  Rzeczypospolitej.

CERKIEW KOŁOŻSKA z XII wieku to  najstarsza cerkiew prawosławna w Grodnie . Jest to jedna z najstarszych zachowanych prawosławnych świątyń w Europie północnej. 

przejazd na granicę w Kuźnicy  Białostockiej.

przekroczenie granicy

powrót

Zakwaterowanie:

3 dni (2  noclegi) , w pokojach typu studio ( 2+ 2 ) osobowych z łazienka TV.

Wyżywienie:

w zależności od wycieczki 4 czy 5 dniowej; 3/4 śniadania serwowane, 2 obiady w trzecim i czwartym dniu 3 /4 obiadokolacje serwowane z powodu napiętego programu zwiedzania w 3 oraz 5 dnia (braku czasu na obiad) proponuję zakup suchego w wysokości 15 zł za 1 pakiet - zgłoszenie i opłata na prowiant podczas zapisów

Transport:

Transport autokarowy klasy turystycznej na trasie: Warszawa – Brześć - Warszawa i podczas wycieczek


Cena obejmuje:

  • Zakwaterowanie

  • Wyżywienie: 2 śniadania serwowane i 2 obiadokolacje serwowane i 2 suche prowianty  za obiad 2 i 3 dnia

  • Usługi  lokalnych przewodników terenowych: w Grodnie Nowogródku - Kosewie

  • Przewodnicy po obiektach muzealnych w:

Muzeum E. Orzeszkowej w Grodnie

Muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku

Muzeum Cz.Niemena

Muzeum T.Kościuszki

  • Bilety wstępu do:

Muzeum E. Orzeszkowej w Grodnie

Muzeum Cz. Niemena, Wasiliszki

Muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku

Muzeum T.Kościuszki

  • Ubezpieczenie KL i NNW,

  • Koszt grupowej wizy białoruskiej oraz obsługi wizowej uczestników , kierowców, pilota

  • Transport, opłaty drogowe i biatoll

  • Opieka pilota.

Uwaga

Paszport - potrzebny do wyjazdu

Ceny biletów wstępu na Białorusi według stanu na lipiec 2019 r. Powyższe ceny mogą ulec zmianie

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny wyjazdu w przypadku wzrostu kursu euro powyżej 2 % w stosunku do dnia 01.07.2019 w banku PKO BP dział dewizy sprzedaż

Zmian programu zgodnie z życzeniem klienta.

Cena:

1.115 zł przy grupie min. 40 os. 

1.290 zł przy grupie min. 30 - 39 os. 

1.495 zł przy grupie min. 20 - 29 os.

bottom of page