Dokumenty do pobrania

1. Karta diabetologiczna

POBIERZ

2. Karta kwalifikacyjna - diabetycy

POBIERZ

3. Regulamin uczestnictwa w koloni

POBIERZ

4. Niezbędnik słodkiego kolonisty

POBIERZ

5. Ogólne Warunki uczestnictwa

POBIERZ

6. Gwarancja ubezpieczeniowa

POBIERZ

7. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

POBIERZ

8. Ogólne warunki ubezpieczenia - bezpieczne podróże

POBIERZ

9. Ogólne warunki ubezpieczenia -koszty imprezy turystycznej

POBIERZ

10. Ważne informacje NNW

POBIERZ

11. Katalog 2021

POBIERZ

12. Ważne informacje - bezpieczne podróże

POBIERZ

13. Ważne informacje - bezpieczne rezerwacje

POBIERZ