top of page

Dokumenty do pobrania

Karta kwalifikacyjna

POBIERZ

Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych

POBIERZ

Certyfikat członkostwa Polskiej Izby Turystyki

POBIERZ

Ogólne Warunki uczestnictwa

POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO

POBIERZ

Gwarancja ubezpieczeniowa  

POBIERZ

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

POBIERZ

Ogólne warunki ubezpieczenia - bezpieczne podróże - NNW i KL

POBIERZ

Ogólne warunki ubezpieczenia - koszty rezygnacji - bezpieczne rezerwacje 

POBIERZ

bottom of page