top of page

Lwów

Serce Europy

Lwów to zabytkowe miasto z bogatą i wielokulturową historią. Przez kilka wieków należał do Polski i stanowił jej ważny ośrodek naukowo-kulturalny. Miasto jest jednym z najszybciej rozwijających się pod względem turystyki w Europie. 

Lwów to ukraińskie miasto, położone na pograniczu wschodniego Roztocza i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. Oddalony około 70 km od Polski. Zajmuje powierzchnię 182,01 km² i liczy około 730 tysięcy ludności. To centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze kraju. 

07-10.09.2023

Program wycieczki:

1 dzień 

zbiórka w Olsztynie

obiad w okolicy Lublina (płatny we własnym zakresie)

przejazd na granicę, 

odprawa celno - paszportowa, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja serwowana  

2 dzień 

śniadanie

zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem z jęz. polskim

W programie zwiedzania m.in.

Stare Miasto: 

Centralne miejsce zajmuje ratusz, dookoła wznoszą się 44 kamienice prezentujące wszystkie style architektoniczne od renesansu po modernizm. Na Rynku, Władysław II Jagiełło odebrał hołd lenny w 1387 r. od hospodara wołoskiego Aleksandra. 11 listopada 1920 r. Józef Piłsudski przyjął defiladę z okazji nadania miastu krzyża srebrnego Orderu Virtuti Militari.

Katedra Łacińska - jeden z najstarszych kościołów Lwowa, zbudowany na przełomie XIV i XV w. według planów architekta miejskiego Piotra Stechera. Siedziba lwowskich arcybiskupów obrządku łacińskiego. 

Kaplica Boimów - manierystyczna grobowa kaplica rodziny kupieckiej Boimów. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy (György) Boim, sekretarz króla Stefana Batorego. 

Czarna Kamienica - Fasada kamienicy pokryta jest diamentową rustyką z piaskowca. Czarna kamienica jest uważana za jeden
z najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego z epoki renesansu.

Katedra Ormiańska - jeden z najstarszych 

i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa, do 1945 katedra katolicka obrządku ormiańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Cerkiew Wołoska - Zespół cerkwi Wołoskiej jest dla Lwowa zabytkiem szczególnym. Zadecydowały o tym zarówno architektura cerkwi, która łączy cechy bizantyjsko-ukraińskie (trzy kopuły) z renesansem włoskim.

 

Centrum:

Wały Hetmańskie - Wały Hetmańskie to dawna nazwa jednej z głównych promenad Lwowa.

Plac Mickiewicza - stanowi centrum XIX-wiecznego Lwowa. Głównym akcentem plastycznym jest pomnik Adama Mickiewicza stojący pośrodku placu.

Opera - jest to nie tylko dzieło sztuki architektonicznej, ale także rzeźby i malarstwa. Reprezentuje eklektyzm w sztuce. 

Cmentarz Łyczakowski - najstarsza nekropolia Lwowa. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki.

Cmentarz Orląt - autonomiczna część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwowa, poległych w latach 1918–1920. Nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3 000 żołnierzy, większość to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja.

kolacja w hotelu (wliczona w cenę)

 

lub

 

kolacja w restauracji Baczewskich - rodziny, która otworzyła we Lwowie pierwszą na Świecie fabrykę masowej produkcji wódki 

(za dopłatą €20, Menu patrz na końcu oferty)


3 dzień 

śniadanie

dalszy ciąg zwiedzania: 

Politechnika Lwowska - Państwowa Szkoła Wyższa otwarta w 1844, polska uczelnia techniczna na Kresach.

Uniwersytet - założony przez Jana Kazimierza 

w 1661 jako Akademia Lwowska, do 1940 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych w Europie Wschodniej i czwarty najstarszy Uniwersytet założony na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Pałac Sapiehów - Wybudowany w 1868 r. marszałka Sejmu Galicyjskiego księcia Leona Sapiehy. 

Pałac Potockich - neorenesansowy, wzniesiony 

w latach 1888–1890 dla Alfreda Józefa Potockiego.

Budynek Ossolineum – ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827.Łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum im. Lubomirskich. Był jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej, o czym decydowały przede wszystkim niezwykle bogate zbiory biblioteczne, pod względem wartości drugie w kraju po Bibliotece Jagiellońskiej. 

obiadokolacja  w hotelu (wliczona w cenę)

 

lub

 

obiadokolacja w Teatrze Piwnym 

połączona z degustacją piw lwowskich 

(obowiązkowa dopłata €20, menu patrz na końcu oferty)


4 dzień 

śniadanie, wykwaterowanie

przejazd do Żółkwi - dawnej siedziby rodów Żółkiewskich i Sobieskich.

zwiedzanie:

  • Kolegiaty Królowej Niebios - miejsce chrztu Jana        III Sobieskiego

  • Klasztor i Kościół Dominikanów

  • Drewniana Cerkiew grekokatolicka

przejazd na przejście graniczne, odprawa celno -                paszportowa

przejazd do Olsztyna

Zakwaterowanie:

Zakwaterowanie w Hotelu Lvov. 

Pokoje 2,3  os. z łazienką

Wyżywienie:

Wyżywienie: 3 śniadania - bufet;

3 obiadokolacje- serwowane;

Transport:

bus lub autokar klasy turystycznej 

(w zależności od ilości osób)


Cena obejmuje:

  • Zakwaterowanie

  • Wyżywienie

  • Opieka pilota

  • Bilety wstępu: Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt, Kaplica Boimów

  • Ubezpieczenie NNW i KL

  • Transport: bus lub autokar klasy turystycznej, opłaty parkingowe 

  • Przewodnik w j.polskim; 2 dni po 6 godzin

Impreza fakultatywna:

Spektakl w Operze - Repertuar nie jest jeszcze znany.

450-500 UAH / os.

zgłoszenie w dniu zapisów, płatne - termin do ustalenia.

Uwaga:

Na wyjazd potrzebny paszport / dowód

2. Ceny biletów wstępu według stanu na  grudzień 2019. Powyższe ceny mogą ulec zmianie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny wyjazdu w przypadku wzrostu kursu euro powyżej 2 % w stosunku do dnia 12.12.2019 w banku PKO BP dział dewizy sprzedaż

4. Zmian programu zgodnie z życzeniem klienta

 

bottom of page